Onze werkwijze

De Isvag-fabriek is een complex gegeven. In 13 stappen verwerken we het restafval tot hernieuwbare energie. Loop even virtueel mee door onze fabriek en kom te weten wat er op elke stap van het proces gebeurt.

De mouwenfilter is stap 3 in het zuiveringsproces. Deze filters bestaan elk uit 768 lange kunststofmouwen die in een kader zijn opgehangen. Hierdoor krijg je een doek met een oppervlakte van bijna even groot als een voetbalveld. De rookgassen komen onderaan de filters binnen en verlaten de mouwenfilters aan de bovenkant, gezuiverd van dioxine, furanen, zware metalen. Na deze stap zijn ook meer dan 99% van de stofdeeltjes uit de rookgassen weggefilterd.