Onze werkwijze

De Isvag-fabriek is een complex gegeven. In 13 stappen verwerken we het restafval tot hernieuwbare energie. Loop even virtueel mee door onze fabriek en kom te weten wat er op elke stap van het proces gebeurt.

Afval is niet zomaar afval, maar ook een waardevolle energiebron. Verbranden is slechts een deel van onze activiteit. Het leidt immers tot het recupereren van waardevolle hernieuwbare energie. Het zou zonde zijn om de warmte die bij de verbranding vrijkomt verloren te laten gaan. Groene stroom wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen, dus uit andere dan fossiele brandstoffen of kernsplijting. In praktijk zijn dit onder andere zonne-energie, windenergie, waterkracht, biogas of biomassa. Ook in huishoudelijk afval zit een hernieuwbare fractie biomassa. ISVAG zet die om in elektriciteit. We hanteren hiervoor een even vernuftige als betrouwbare en schone technologie.

Tijdens het verbrandingsproces wordt de warmte door een afgescheiden ketel geleid, waarin stoom wordt geproduceerd. Deze stoom drijft de schoepen van een turbine aan, die gekoppeld is aan een alternator. Deze alternator produceert elektrische energie. Of hoe stoom stroom wordt, met afval als grondstof. De hoeveelheid energie die we zo opwekken is overigens allesbehalve gering: ze volstaat om meer dan 25.000 gezinnen het hele jaar door te voorzien van elektriciteit. En er is nog meer: die alternatieve energie levert een aanzienlijke brandstofbesparing op. Want om evenveel energie te produceren in een gewone elektriciteitscentrale is maar liefst 30.000 ton steenkool of 18.000 ton aardolie nodig.