Afvalenergiecentrale in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Onze afvalenergiecentrale, gelegen te Antwerpen, zorgt ervoor dat niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval omgezet wordt naar groene energie. Dit leveren wij aan zowel gezinnen als omliggende bedrijven in de vorm van elektriciteit, maar ook warmte. Zo weten we bij ISVAG elke vorm van vrijgekomen energie ten volle te benutten. De afvalenergiecentrale verlicht de last van de afvalberg op onze omgeving en tegelijkertijd levert ze energie op een duurzame manier.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

De afvalenergiecentrale als ultieme oplossing

In Vlaanderen alleen al staan we voor een enorme uitdaging als het gaat om herbruikbare energie. Klimaatneutraliteit is het uiteindelijke streefdoel. Bij ISVAG willen we met onze afvalenergiecentrale in Antwerpen een oplossing bieden voor dit probleem. Zo leveren wij reeds aan 25.000 gezinnen herbruikbare energie maar willen we dit opdrijven naar het leveren van stroom en warmte aan 40.000 gezinnen en bedrijven. Met een restafvalzak is het mogelijk om een gezin van elektriciteit te voorzien voor anderhalve dag.

Kennis over duurzaamheid delen

Een afvalenergiecentrale kan een centrale rol spelen in een circulaire economie, waarbij we geconsumeerde producten kunnen hergebruiken in het productieproces. Daarom dat ISVAG, als lid van Belgian Waste-to-Energy (BW2E) zijn rol wil spelen in het bijdragen hieraan. Het delen van kennis en ervaring rond de meest gangbare praktijken is hierbij een kernaspect.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen