Recyclage van restafval in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Op vlak van recyclage van afval speelt ons bedrijf in Antwerpen een unieke rol. Afval en recycling, in de vorm van hergebruik van verpakkingen, kan niet altijd toegepast worden. Er is namelijk huishoudelijk restafval dat men niet kan hergebruiken. In onze afvalverwerkingscentrale is het mogelijk om deze restafvalzakken te verwerken naar groene stroom. In ons proces komt er namelijk energie vrij in de vorm van elektriciteit en warmte, die we beide doorspelen naar duizenden gezinnen en bedrijven. Op die manier dragen we bij aan de recyclage van afval in Antwerpen.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Een andere vorm van recyclage bij ons bedrijf in Antwerpen

Recycling en verwerking van afval is een van de belangrijkste uitdagingen als het gaat om het bouwen aan een betere toekomst. ISVAG mikt hierbij op drie doelstellingen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties als richtlijn voor 2030. Het gaat hierbij om investeren in nieuwe energie, inzetten op mensen en streven naar operational excellence. Door de recyclage van restafval naar hernieuwbare energie dragen we bij aan een kringloopeconomie. Dit betekent dat na de consumptie van een product, het opnieuw kan worden gebruikt om bij te dragen aan de productie van een nieuw product. De recycling van afval staat hierin centraal en daarbij is het belangrijk dat men kennis en ervaring overdraagt naar de wereld toe. Onze afvalenergiecentrale geeft hierbij een nieuwe kijk op het gebruik van afval voor het verzorgen van een elektriciteits- en warmtenet.

Bouwen aan een nieuwe manier van omgaan met afval en recycling

Bij ISVAG willen we voortdurend investeren in het uitbreiden van de mogelijkheden van onze afvalverwerkingscentrale. Door onze huidige manier van recyclage te Antwerpen weten we reeds 25.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. Ons bedrijf streeft ernaar om via deze omgang met afval en recycling steeds te groeien en onze kennis en technieken uit te breiden.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen