Warmtenet in Antwerpen

  • ✓ Innovatieve technieken
  • ✓ Duurzame oplossingen
  • ✓ Hergebruiken van energie

Het warmtenet: katalysator in de energietransitie en cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bij ISVAG in Antwerpen zorgen we voor heel wat vermeden emissies met het warmtenet van onze afvalverwerkingscentrale. Met het oog op een duurzame toekomst blijven wij innoveren en werken aan betere oplossingen.

Een eerste levering

Dankzij dit ISVAG-warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden en dat hadden de mensen bij H.Essers al snel in de gaten. De eerste warmtelevering aan H.Essers is dan ook een historisch moment: hiermee wordt het warmtenet op bedrijventerrein Terbekehof nu ook officieel in gebruik genomen. In de komende maanden zullen we ook andere ondernemingen voorzien van warmte zodat zij ook vermeden emissies kunnen uitsluiten. Het warmtenet is een samenwerking van ISVAG met POM Antwerpen, Rio-Link en Stad Antwerpen. Met behulp van dit warmtenet in Antwerpen zullen op lange termijn heel wat emissies vermeden worden.

Een bedrijf voor de toekomst

Als lid van BW2E (Belgian Waste-to-Energy) is het onze missie om energie terug te winnen uit huishoudelijk restafval. Jaarlijks weten we 2.78 miljoen ton afval te verwerken tot groene energie en materialen. Hierbij delen we graag onze kennis en ervaring over onze werkprocessen op vlak van afval en milieu in Antwerpen. Zo recupereren we op de meest doeltreffende manier onze grondstoffen en bouwen we verder aan een circulaire economie.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen

Een visie voor de toekomst

Door de aanleg van het warmtenet zullen we op lange termijn heel wat aardgas besparen en een bouwen aan een CO2-neutrale samenleving. Met het stedelijk warmtenet kunnen we de klimaatdoelstellingen van de stad Antwerpen en Vlaanderen een wezenlijke realiteit maken.