Een circulaire economie in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Een circulaire economie is het grote einddoel van onze onderneming in Antwerpen. Dat betekent dat de geconsumeerde producten hergebruikt worden bij de productie van andere producten. In het geval van ISVAG verwerken we niet-recycleerbaar restafval om vervolgens de vrijgekomen energie te recupereren in de vorm van elektriciteit en warmte. Onze energiecentrale in Antwerpen hoopt daarmee een bouwsteen te zijn in een duurzame circulaire economie.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Bouwen aan een circulaire economie waar het klimaat centraal staat in Antwerpen

Het streefdoel bij een circulaire en duurzame economie te Antwerpen is dat het milieu centraal staat. Daarom proberen wij twee problemen tegelijkertijd op te lossen. Door het verwerken van huishoudelijk afval maken we de groeiende afvalberg kleiner. Via ons proces weten we ook op een milieuvriendelijke manier stroom en warmte op te wekken die we verdelen onder bedrijven en gezinnen via ons energie- en warmtenet. Door in te zetten op maximale energierecuperatie gaat er niets verloren en wordt alles zoveel mogelijk hergebruikt. Tegelijkertijd vangen we de vrijkomende stoffen en CO2 op om zo min mogelijk uitstoot te produceren.

Blijven innoveren

Op dit moment levert onze afvalenergiecentrale elektriciteit aan 25.000 gezinnen. Om onze pijlen te richten op het bouwen aan een circulaire economie in Antwerpen en heel België, zijn we dan ook continu op zoek naar uitbreidings- en innovatiemogelijkheden. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuwe energiecentrale die 190.000 ton afval per jaar verwerkt om energie en warmte te bieden aan 40.000 gezinnen en bedrijven.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen