Afvalbeheer Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Onze onderneming biedt een manier om duurzaam afvalbeheer af te voeren via onze energiecentrale te Antwerpen. De ISVAG-fabriek is een complex gegeven dat een antwoord biedt op de vraag: hoe wordt restafval het best verwerkt in Antwerpen? Hier leggen we in 13 stappen uit hoe we restafval verwerken tot hernieuwbare energie. Loop even virtueel mee door onze fabriek te Antwerpen en kom te weten wat er bij elke stap van onze manier van waste management of afvalbeleid gebeurt. Bekijk hieronder de volledige film over ons duurzaam afvalbeheer in Antwerpen.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Afvalbeheer duurzaam uitvoeren via onze fabriek in Antwerpen

Hoe wordt restafval het best verwerkt in Antwerpen zodat we kunnen spreken van een duurzaam afvalbeleid of waste management? Door een manier te vinden waarmee we de afvalberg kleiner kunnen maken zonder dat daardoor giftige gassen in de atmosfeer komen. Onze afvalenergiecentrale biedt hierop een mogelijk antwoord. We verwerken namelijk het restafval zodanig dat we alle energie die vrijkomt kunnen opvangen en hergebruiken als warmte en elektriciteit. Tegelijkertijd zijn er allerlei filters aanwezig in onze afvalverwerkingscentrale die schadelijke stoffen uit de uitstoot filteren, zodat voornamelijk waterdamp overblijft. Op die manier voeren wij bij onze centrale in Antwerpen een verantwoord afvalbeleid of waste management.

Hoe wordt het afval dat verwerkt wordt in onze centrale te Antwerpen omgevormd tot energie?

Doordat we de energie die vrijkomt bij de afvalverwerking opvangen, weten we deze via een alternator om te zetten naar elektriciteit. Momenteel verdelen we de opgewekte elektriciteit onder 25.000 gezinnen. Om de VN-klimaatdoelstellingen tegemoet te komen, wat onder andere klimaatneutraliteit betekent tegen 2030, is het de bedoeling om steeds uit te breiden met onze manier van duurzaam afvalbeheer in Antwerpen. Daarom dat we van plan zijn om een nieuwe energiecentrale neer te zetten die de mogelijkheid biedt om 190.000 ton restafval per jaar te verbranden. Op die manier kunnen we 40.000 gezinnen en bedrijven voorzien van elektriciteit en warmte. Dat kan zeker tellen als een langetermijnoplossing op vlak van afvalbeleid en waste management in Antwerpen.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen

Samen aan de slag

ISVAG is niet de enige die probeert antwoord te bieden op de vraag: hoe wordt restafval het best verwerkt in Antwerpen? Daarom dat we met BW2E of Belgian Waste-to-Energy samen met 13 andere afvalverwerkingsbedrijven blijven zoeken naar de beste oplossingen voor een duurzaam afvalbeheer in Antwerpen en zelfs heel België.