Afvalverwerkingsbedrijf in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Als afvalverwerkingsbedrijf in Antwerpen willen wij graag bijdragen aan het verlagen van de afvalberg. Dit doen wij bij ISVAG als een van de weinige afvalverwerkingsbedrijven in België op een unieke manier. De niet-recycleerbare huishoudelijke restafvalzakken weten wij te verwerken om vervolgens groene energie mee te verwerken. Zo geven wij als afvalverwerkingsbedrijf te Antwerpen elektriciteit en warmte door aan een net van bedrijven en gezinnen. Op die manier dragen wij bij aan een duurzame toekomst.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Een afvalverwerkingsbedrijf in Antwerpen dat bijdraagt aan een kringloopeconomie

Een kringloop- of circulaire economie betekent dat men geconsumeerde middelen kan hergebruiken voor de productie van andere producten. Als een van de duurzaam gerichte afvalverwerkingsbedrijven in België zijn wij een goed voorbeeld van hoe men dit kan verwezenlijken. Door het verwerken van een restafvalzak kunnen wij elektriciteit recupereren om een gezin anderhalve dag te voorzien. Daarnaast gebruiken we de vrijgekomen warmte bij de verwerking ook in ons warmtenet, dat momenteel een netwerk van bedrijven voorziet. Daarmee willen wij als een van de afvalverwerkingsbedrijven in België bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn.

Investeren in nieuwe energie

Als afvalverwerkingsbedrijf en intercommunale in Antwerpen kijken wij vooral naar de toekomst en willen we voortdurend investeren in innovatieve oplossingen. Zo willen we met onze nieuwe energiecentrale de 25.000 gezinnen die we nu voorzien opwaarderen naar 40.000 gezinnen en bedrijven. Zo willen we 190.000 ton afval per jaar verwerken met onze nieuwe centrale en stelselmatig een grotere impact hebben op lange termijn. Als lid van BW2E of Belgian Waste-to-Energy delen we onze kennis en ervaring met 13 andere afvalverwerkingsbedrijven in België om samen te bouwen aan een mooie toekomst.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen