Klimaatdoelstellingen behalen in Antwerpen

  • ✓ Innovatieve technieken
  • ✓ Duurzame oplossingen
  • ✓ Hergebruiken van energie

Om de klimaatdoelstellingen te behalen bouwen wij bij ISVAG te Antwerpen volop aan een duurzame toekomst. Innovatie, samenwerking en investeringen zijn allemaal vereist om uiteindelijk te groeien naar een circulaire economie. ISVAG investeert in de komende jaren dan ook volop in nieuwe energie, door onder andere te bouwen aan een nieuwe afvalenergiecentrale die een uitbouw van een duurzaam warmtenet in gang zet. Op die manier streven wij naar de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties, als intercommunale in Antwerpen.

 

Mikken op de klimaatdoelstellingen als afvalverwerkingscentrale in Antwerpen

De Verenigde Naties hebben 17 doelstellingen naar voren geschoven als mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) vervangen de Millenniumdoelstellingen en vinden wereldwijd weerklank. ISVAG wil vanuit zijn rol als afvalenergiecentrale in Antwerpen meebouwen aan deze klimaatdoelstellingen door hard in te zetten op duurzame oplossingen. Daarom focussen wij ons op 9 doelstellingen die voor ons prioriteit hebben en waaraan wij gaan bijdragen de komende jaren. In de periode 2020-2024 mikken we voornamelijk op volgende drie aspecten: investeren in nieuwe energie, inzetten op mensen en streven naar operational excellence.

Continu zoeken naar nieuwe oplossingen

Als afvalintercommunale in Antwerpen zoeken wij continu naar nieuwe oplossingen die ons kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Momenteel weten we 25.000 gezinnen te voorzien van groene stroom uit onze afvalverwerkingscentrale die 140.000 ton restafval per jaar verwerkt. Dat willen we uitbreiden naar 190.000 ton per jaar, waarmee we 40.000 gezinnen en bedrijven van energie en warmte kunnen voorzien.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen