Afvalintercommunale in Antwerpen

  • ✓ Innovatieve technieken
  • ✓ Duurzame oplossingen
  • ✓ Hergebruiken van energie

Wij zijn een afvalintercommunale gelegen in Antwerpen, die op een unieke manier afval verwerkt om het te hergebruiken als groene stroom. Onze energiecentrale levert al stroom aan 25.000 gezinnen en dat door de verwerking van 140.000 ton niet-recycleerbaar afval. Onze afvalintercommunale biedt hiermee een antwoord op de grote uitdaging van onze tijd, namelijk klimaatneutraliteit en duurzame energieproductie.

 

Een afvalintercommunale met zicht op een groene toekomst

Om een klimaatneutrale toekomst tegemoet te gaan, moeten we geleidelijk aan komaf maken met traditionele, fossiele brandstoffen als vorm van energie. Daarbij is het ook belangrijk om onze afvalberg te verkleinen. Door niet-recycleerbaar restafval te verwerken en om te zetten naar groene energie, in de vorm van elektriciteit en warmte, staan wij als afvalintercommunale in voor een duurzame en circulaire economie. De klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn hierbij ons streefdoel. Onze strategische krachtlijnen voor de aankomende periode zijn dan ook het investeren in nieuwe energie, het inzetten op mensen en het streven naar operational excellence.

Zin voor uitbreiding

Uiteraard proberen wij steeds te innoveren en ons project grootschaliger te maken zodat onze impact als afvalintercommunale te Antwerpen gestaag blijft groeien. Het delen van onze kennis en ervaring is hierbij een belangrijk element. We hopen dan ook steeds meer gezinnen en bedrijven te voorzien van duurzame energie en daarbij een effect te hebben op de steeds groeiende afvalberg.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen