Carbon capture in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Carbon capture and storage (CCS) is een van de toepassingen die wij bij ISVAG in Antwerpen implementeren. Dit is een techniek waarbij koolstofdioxidegas wordt opgevangen en opgeslagen bij een verbrandingsproces. Door dit gas op te vangen, komt het niet in de atmosfeer terecht, waar het een van de grootste boosdoeners is voor het broeikaseffect. Bij het verwerken van restafval om groene energie op te wekken in onze energiecentrale, zetten wij volledig in op het opvangen van vervuilende gassen. Carbon capture and storage is daar een deel van bij onze centrale in Antwerpen.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Carbon capture en andere manieren om emissie laag te houden bij ons in Antwerpen

Bij het verwerken van niet-recycleerbaar restafval om vervolgens elektriciteit en warmte op te wekken, komen er regelmatig gassen en stoffen vrij. Doordat wij werken met allerlei filters in verschillende fases van het proces, weten wij bijzonder veel op te vangen. Daarnaast willen we met carbon capture en storage ook onze emissie van CO2 verminderen. Met constante emissiemetingen houden we een goed overzicht op wat er in de atmosfeer terechtkomt. Door onze resultaten behoren we tot de 5% schoonste verbrandingsovens in Europa.

Telkens een stap dichter naar klimaatneutraliteit

Het doel dat we willen bereiken met carbon capture in onze centrale te Antwerpen, is volledige klimaatneutraliteit, zoals de VN-klimaatdoelstellingen voorschrijven voor 2030. Doordat wij eveneens groene stroom weten te produceren, momenteel voor 25.000 gezinnen, kunnen we de vrijgekomen energie bij het verwerken van afval optimaal hergebruiken. Zo staan we telkens een stapje dichter bij een duurzame, circulaire economie.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen