Een kringloopeconomie bouwen in Antwerpen

  • Innovatieve technieken
  • Duurzame oplossingen
  • Hergebruiken van energie

Om mee te bouwen aan een kringloopeconomie, bouwen wij in Antwerpen aan een manier om hernieuwbare en duurzame energie uit afval te ontginnen. Bij het verbranden van afval komt er heel veel warmte vrij. Die warmte kun je gebruiken om nieuwe energie op te wekken. Op deze manier los je twee problemen tegelijk op: je bent van het afval af en je krijgt er stroom of warmte bij die je anders niet zou hebben.

Wilt u een rondleiding?

Plan nu snel uw bezoek!

Onze hernieuwbare en duurzame energie te Antwerpen uit huishoudelijk afval bouwt mee aan de kringloopeconomie

Bij ISVAG gebruiken we hiervoor een even slimme als betrouwbare en schone technologie. Als we afval verbranden, wordt de warmte die daarbij vrijkomt door een aparte ketel geleid, die door middel van stoomopwekking een alternator laat werken. Deze alternator produceert elektrische energie uit afval die meer dan 25.000 gezinnen in omgeving Antwerpen het hele jaar door voorziet van hernieuwbare en duurzame elektriciteit.

De uitdagingen van vandaag aangaan

Het energielandschap in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen. Met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen zetten we belangrijke stappen in de transitie naar een compleet duurzame energieproductie en het streven naar een kringloopeconomie. Ongeveer 90% van alle stookinstallaties in de huizen in Vlaanderen draait immers nog steeds op meer vervuilende brandstoffen als stookolie, aardgas, hout of zelfs steenkool.

Per jaar verwerkt ISVAG ongeveer 140.000 ton niet-recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval. De warmte die vrijkomt uit dit afval zetten we vandaag al om in energie, die hernieuwbare en duurzame elektriciteit oplevert voor meer dan 25.000 gezinnen in omgeving Antwerpen. Met de hernieuwbare en duurzame energie uit één enkele afvalzak van onze centrale in Antwerpen heeft een gemiddeld gezin in Vlaanderen genoeg elektriciteit voor ruim anderhalve dag. Dat betekent een heuse bijdrage aan de kringloopeconomie.

Met de nieuwe energiecentrale zal ISVAG verder uitgroeien tot een energieleverancier die duurzame en hernieuwbare elektriciteit produceert voor 35.000 gezinnen of warmte levert via een warmtenet aan 40.000 gezinnen en bedrijven in omgeving Antwerpen. Op die manier dragen we ons steentje bij aan een toekomst met een kringloopeconomie.

Dankzij het warmtenet neemt de nieuwe installatie in een directe straal van 1,5 km acht keer de eigen emissies voor NOx weg!

- Universiteit Antwerpen

Kennis en ervaring met elkaar delen

Isvag is ook lid van BW2E: Belgian Waste-to-Energy, een organisatie die samen jaarlijks 2,78 miljoen ton afval omzet tot energie en materialen. Daarmee spelen we in op de energiebehoefte van 430.000 gezinnen. Kennis en ervaring delen rond ‘best practices’ staat centraal in de werking en samen bieden we de beste oplossing voor het grote afvalvraagstuk van onze tijd.